Need Help ?
Call: +977- 066449395

समाचार बिस्तारमा

प्रा वि तहमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूले यही २०७६।७।२० भित्र नियुक्तिका लागि उपस्थित हुनुहुन ।

शिक्षा तथा मानव स्राेत विकास केन्द्र, सानाेठिमी, भक्तपुरबाट प्रा वि तहमा स्थायी नियुक्तिका लागि २०७६।७।३  मा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूले यही २०७६।७।२० भित्र नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध छ  । यस सम्वन्धी विस्तृत सूचना कार्यालयकाे सूचना पाटीमा हेर्नुहुन समेत अनुराेध छ  ।