Need Help ?
Call: +977- 066449395

समाचार बिस्तारमा

मिति २०७३ फागुन देखि हिमाली जिल्लामा शैक्षिक सत्र सुरु हुदैछ । मनाङ जिल्लामा पनि २०७३ फागुन १ गते देखि विद्यालयहरु खुली कक्षाहरु नियमित सञ्चालन हुदै छन् अत सवै शिक्षकहरु विद्यालयमा पुगी फागुन १ देखि विद्यार्थी भर्ना र नियमित कक्षा सञ्चालन गर्नहुन अनुरोध

 मिति २०७३ फागुन देखि हिमाली जिल्लामा शैक्षिक सत्र सुरु हुदैछ । मनाङ् जिल्लामा पनि २०७३ फागुन १ गते देखि विद्यालयहरु खुली कक्षाहरु नियमित सञ्चालन हुदै छन् अत सवै शिक्षकहरु विद्यालयमा पुगी फागुन १ देखि विद्यार्थी भर्ना र नियमित कक्षा सञ्चालन गर्नहुन अनुरोध छ । जि शि का मनाङ ।