Need Help ?
Call: +977- 066449395

समाचार बिस्तारमा

असार २२ गते मनाङ जिल्लालाई साक्षर जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्ने र्सार्वजनिक कार्यक्रम रहेको हुनाले खेलकुद विकास समितिको कवर्डहलमा हुने उक्त साक्षर जिल्ला घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित भइ कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनहुन सम्पर्ण महानुभावहरुमा अनुरोध गर्दछौ । जिल्ला शि

 असार २२ गते मनाङ जिल्लालाई साक्षर जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्ने र्सार्वजनिक कार्यक्रम रहेको हुनाले खेलकुद विकास समितिको कवर्डहलमा हुने उक्त साक्षर जिल्ला घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित भइ कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनहुन सम्पर्ण महानुभावहरुमा अनुरोध गर्दछौ ।  जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मनाङ