Need Help ?
Call: +977- 066449395

जि. शि. अ.

टुकराज अधिकारी

..शिक्षा पाउनु वालवालिकाको अधिकार हो । यस अधिकारलाई सम्रक्षण गरी गुणस्तरीय शिक्षा दिनु राज्यको मात्र नभएर सचेत नगरिकको समेत दायित्व हाे । जिल्ला शिक्षा कार्यालय मनाङ् मनाङ् जिल्लाका विद्यलय उमेरका सवै वालवालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न र गुणस्तरीय शिक्षा दिन प्रतिवद्ध छ । अत यस कार्यमा सवै जिल्ला बासी, सचेत नगरिक समाज, राजनितिक दल,शिक्षक , अभिभावक र सवै सरोकारवालाबाट सहयोग पुग्ने छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।