Need Help ?
Call: +977- 066449395

मनाङ् जिल्लाका विद्यालयहरु र कक्षागत र विद्यालयगत विद्थार्थी स‌ख्या

प्रकाशित मिती:  २०७२-१०-२८

२०७२ सालकाे फलासको अाधारमा मनाङ् जिल्लाका विद्यालयहरु र कक्षागत विद्थार्थी स‌ख्या यसै साथ राखिएको छ ।