Need Help ?
Call: +977- 066449395

एस एल सि परीक्षाको ग्रेडिङ् सम्वन्धि निर्देशिका

प्रकाशित मिती:  

प नि का ले प्रकाशन गरेको ग्रेडिङ् म्यानुएल राखिएको छ । अध्ययन गरी विद्याथर्थीहरुलाई जानकारी गराउन सवै शिक्षकहरुमा अनुरोध छ ।